Lista de lucrări 

comunicate si publicate în ţară şi străinătate privind experimente pe animale şi rezultate clinice cu păstura NIDAPOL®

1. IALOMIŢEANU M, DAGHIE V. et MIHAESCU F.

"Contribution à l'étude de l'action bactériostatique et bactéricide du miel."

Le XXI- ème Congrès International d'Apiculture, 14-17 Août 1967, Maryland - USA, Ed Apimondia - Bucharest Roumanie, pg 78. 

2. DAGHIE V, CÎRNU J. CIOCA V.

"Sur l'action bactéricide et bactériostatique du miel produit par   PHYSOKERMES SP. dans la zone de bois de conifères." 

Le XXIII- ème Congrès International d'Apiculture, 27 août - 2 sept 1971 Moscou, Ed Apimondia - Bucharest Roumanie, pg. 619-620. 

3. DAGHIE V., NICOLAU N., IALOMIŢEANU M.

"Efectele biologice experimentale ale polenului comparativ cu păstura".

- Volum de rezumate al Simpozionului al II lea Internaţional de Apiterapie (în engleză, franceză, germană, spaniolă, rusă) 2 - 7 sept 1976 pg. 16-17

- Cercetări noi în Apiterapie, Ed. Apimondia, Bucureşti 1976, pg. 81 - 89 (în engleză, franceză, germană, spaniolă, rusă)

- Produsele stupului, Ed. Apimondia, Bucureşti 1983, pg. 124 - 127.

- Produsele stupului, Ed. Apimondia, Bucureşti 1989, pg. 124 - 127.

4. IALOMIŢEANU M., DAGHIE V., NICOLAU N., RADULESCU M.

"Contributii la interpretarea rezultatelor clinice si experimentale ale tratamentului hepatitelor cu polen si pastura."

                - Volum de rezumate al Simpozionului al II - lea International de Apiterapie (in engleza, franceza,  

                  germana, spaniola, rusa) 2 - 7 sept 1976.

            - Cercetari noi in Apiterapie, Ed. Apimondia, Bucuresti 1976, pg. 262 - 271 (in  

               engleza, franceza, germana, spaniola, rusa)

- Produsele stupului, Ed. Apimondia, Bucuresti 1983, pg. 118 - 123.

- Produsele stupului, Ed. Apimondia, Bucuresti 1989, pg. 118 - 123.

 

5. NICOLAU N., DAGHIE V., IALOMIŢEANU M., RĂDULESCU D.

 

"Criterii de determinare a aminoacizilor din polen şi păstura în vederea evaluării proprietăţilor biologice."

- Volum de rezumate al Simpozionului al II lea Internaţional de Apiterapie (în engleză, franceză, germană, spaniolă, rusă) 2 - 7 sept. 1976 pg. 37

- Cercetări noi în Apiterapie, Ed. Apimondia, Bucureşti 1976, pg. 74 - 80 (în engleză, franceză, germană, spaniolă, rusă)

- Produsele stupului, Ed. Apimondia, Bucureşti 1983, pg. 42 - 48.

- Produsele stupului, Ed. Apimondia, Bucureşti 1989, pg. 42 - 48.

 

6. DAGHIE V., NICOLAU N., IALOMIŢEANU M., RĂDULESCU M., RĂDULESCU D.

 

"Acţiunea hepatoprotectoare a unor produse apicole."

Volumul celei de a XII - a Sesiuni Ştiinţifice a Institutului de Igienă şi Sănătate Publică Bucureşti, 2 martie 1977, pg. 93 - 94 (în engleză pg. 97 - 98),

Ed. Ministerul Sănătăţii şi Academia de Ştiinţe Medicale.

 

7. IALOMIŢEANU M., DAGHIE V., NICOLAU N., VASERMAN G.

"The influence of some apiarian products on the hematologics indices in clinical gerontology."

Abstracts, 1977, Neptun, pg. 160 (VIII - th European Congresss of Clinical Gerontology.)

 

8. DAGHIE V., NICOLAU N., IALOMIŢEANU M., VASERMAN G., JANG SE WHAN, RĂDULESCU M. 

 

"Biostimulanţi naturali cu acţiune profilactică în anemii şi hepatite cronice."

Volum de rezumate al congresului IV Naţional de Igienă şi Sănătate Publică Bucureşti, 12 - 14 oct 1978, pg. 63 - 64 (microrezumatul în franceză)

Ed. USSM (Uniunea Societăţilor de Ştiinţe Medicale) şi Societatea de Igienă şi Sănătate Publică.

 

9. IALOMIŢEANU M.

 

"POLENUL" (aliment - medicament, valoare biostimulantă şi terapeutică) 157 pag., 1978, Ed. Apimondia, Bucureşti.

 

10. IALOMIŢEANU M., DAGHIE V., VASERMAN G., NICOLAU N., RĂDULESCU M., JANG SE WHAN

 

"Valoarea clinică şi experimentală a indicatorilor metabolismului protidic în tratamentul apiterapic al hepatitelor cronice."

Volum de rezumate al celei de a IX Sesiuni Ştiinţifice a Academiei de Ştiinţe Medicale Bucureşti, aprilie 1978, pg. 113.

 

11. JANG SE WHAN, NICOLAU N., DAGHIE V., IALOMIŢEANU M., VASERMAN G.

 

"Donnees comparatives concernant l'action glycoregulatrice de la preparations vitas II dans le syndrome chronique carentiée et dans les modeles experimentaux physiologique."

III- ème Symposium International d'Apitherapie Portoroz - Yougoslavie, 11-15 sept. 1978 Editions - Apimondia, Bucarest, 1979, pg. 333 - 337.

 

12. NICOLAU N., DAGHIE V., IALOMIŢEANU M., JANG SE WHAN, RĂDULESCU M., VASERMAN G.

 

"Cromatografia aminoacizilor plasmatici, indicator de urmărire a inducerii şi tratamentului unor hepatite cronice carenţiale."

Volum de rezumate al Sesiunii Ştiintifice IX a Academiei de Ştiinţe Medicale, Bucureşti, aprilie 1978 pg. 114.

 

13. NICOLAU N., DAGHIE V., IALOMIŢEANU M., RĂDULESCU M., JANG SE WHAN.

 

"Le macanisme biostimulant de la preparation vitas II des acides amines  plasmatique et des facteurs endocriniens dans les modeles experimentaux."

               III - ème Symposium International d'Apitherapie Portoroz - Yougoslavie, 11 - 15 sept. 1978 

               Editions - Apimondia, Bucarest, 1979, pg. 342 - 349.

14. IALOMIŢEANU M., DAGHIE V., NICOLAU N., VASERMAN G., JANG SE WHAN, POPESCU M.

 

 "L'action therapeutique de la preparation vitas II sur le metabolisme protidique dans les hepatites chroniques et sur les lesions experimentales dans le syndrome carentiel."

III - ème Symposium International d'Apitherapie Portoroz - Yougoslavie, 11 - 15 sept. 1978 Editions - Apimondia, Bucarest, 1979, pg. 326 - 332

 

15. DAGHIE V., NICOLAU N., IALOMIŢEANU M., VASERMAN G., RĂDULESCU M. 

 

"Influenţa unor alimente naturale bogate în fitohormoni asupra organismului."

Volumul Simpozionului - implicaţiile alimentaţiei asupra omului, Ed. Academiei RSR - filiala Iaşi, 6 mai 1979, pg. 75 - 80.

 

16. DAGHIE V., NICOLAU N.

 

"The influence of a pollen concentrate ( original product) in food on the biochemical mechanism of the physical effort."

Volum rezumate la I Congres Naţional de Nutriţie şi Boli Metabolice din România 18 - 20 sept. 1980, Bucureşti, pg. 20.

 

17. DAGHIE V., NICOLAU N.

 

"Influenţa unui biostimulator natural asupra efortului fizic."

Volum de rezumate al Sesiunii a XV-a Ştiintifice a Institutului de Igienă şi Sănătate Publică Bucureşti, 28 - 29 febr. 1980, pg. 62 (în engleză pg. 152).

 

18. DAGHIE V., NICOLAU N.

 

"Posibilitatea Influenţării mecanismelor biochimice, în condiţiile efortului fizic."

Volum de rezumate al Congresului VI Naţional de fiziologie, 2 - 4 iulie 1981, Bucureşti, pg 38 (în engleză pg. 165).

 

19. DAGHIE V., NICOLAU N.

 

"Orientări în metodologia cercetării proprietăţilor biologice ale unor produse apicole folosite în alimentaţie, cu referire specială la miere, polen, păstură şi apilarnil."

Apilarnil, 1981, 272 pag. Bucureşti, Ed. Asociaţia Crescătorilor de Albine din RSR, pg. 179 - 202.

 

20. OLARU T., DAGHIE V., NICOLAU N.

 

"L'extrait total de pollen dans le traitment de hepatites chroniques."

Le XXVIII Congres International d'Apiculture, Acapulco - Mexique, 23 - 29 oct. 1981, pg. 98 - 99, Ed. Apimondia Bucarest.

 

21. DAGHIE V., NICOLAU N., OLARU T., ILIESIU N. V., SĂVULESCU S., CIOCĂ V.

"Rezultate experimentale şi clinice obţinute cu ajutorul unor biostimulanţi naturali (produse originale româneşti)."

Volum de rezumate al Sesiunii a XVII-a Ştiinţifică a Institutului de Igienă şi Sănătate Publică Bucureşti, 26-27 febr. 1982, pg. 55 - 56.

 

22. DAGHIE V., NICOLAU N.

 

"Opinions regarding the advantages of the solution of some public health problems through therapy with natural products based on apiarian pollen."

La Santé Publique, nr. 4, pg. 347 - 360, XXVI, 1983.

 

23. NICOLAU N., DAGHIE V.

 

"Acţiunea produsului dietoterapeutic natural Apivitas 2 asupra efectelor unor factori de risc ai vieţii moderne."

Volum de rezumate la al V-lea Congres Naţional de Igienă, Medicina Muncii, Medicină Sociala, Bucureşti 20 - 22 oct. 1983, pg. 117 (în franceză pg 118).

 

24. OLARU T., DAGHIE V., NICOLAU N.

 

"Rezultatele clinice ale administrării unui produs dietoterapeutic apicol conceput în Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Bucureşti (OSIM 75811)."

Volum de rezumate la a XVIII-a sesiune Ştiintifica anuală a IISP-Bucureşti, 25 - 26 febr. 1983, pg 38.

 

25. DAGHIE V.

 

"Perspectivele preluării din etnoiatrie a tratamentelor cu miere."

Volumul "Momente din trecutul medicinii", 988 pag., 1983, Ed. Medicală Bucureşti, pg. 945 - 948.

26. DAGHIE V., NICOLAU N.

 

Apivitas 2 - produs dietoterapeutic, biostimulant şi hepatoprotector."

Volum de rezumate al celei de a treia Consfătuiri pe ţară de farmacologie clinică cu tema: "Medicamente noi", 9 - 10 noiembrie 1984, Bucureşti pg. 17 - 18.

 

27. DAGHIE V., NICOLAU N., ŞERBAN M.

 

"Concepţia lui Ioan Molnar-Piuariu despre apicultura şi produsele apicole."

Volumul "Retrospective medicale", Ed. Medicală Bucureşti, 1985, pg. 207 - 211.

 

28. DAGHIE V. NICOLAU N., RESTIAN A.

 

Rezultate experimentale privind influenţa solicitării informaţionale asupra organismului şi posibilităţi de atenuare a unor efecte biologice nedorite."

Volum de rezumate al Sesiunii a XX-a Ştiinţifice a Institutului de Igienă şi Sănătate Publică, Bucureşti, 27 - 28 febr. 1985 pg. 76 (în engleză pg. 176)

 

29. DAGHIE V., NICOLAU N., RESTIAN A.

 

"Diminuarea efectelor solicitării informaţionale printr-un produs natural."

Volum de rezumate al Congresului 7 Naţional de Fiziologie, 3 - 5 noiembrie 1986, pg. 71 (în engleză pg. 72)

 

30. DAGHIE V., NICOLAU N., RESTIAN A.

 

"Reacţii de adaptare şi risc ale axului neuro-endocrin şi ale metabolismului lipidic la solicitări informaţionale."

Volum rezumate al Congresului al VI-lea Naţional de Igienă, Medicina Muncii, Medicină Sociala, 20 - 22 oct. 1988 Bucureşti pg. 63 - 64 (în engleză pg. 64).

 

      31. NICOLAU N.- DAGHIE

  Păstura invinge hepatita.” 

   Lumea Femeilor NR.1, 11 ian., 2006,Bucureşti, pg.18-19.                                                                                                                                       

     

     32. NICOLAU  N. –DAGHIE

            “NIDAPOL®   BIENENBROT” 

           Vol. Gastronomie la expoziţia  Alles fur den Gast” – Viena  2 – 5 apr. 2006  cu  SVS  CITY  MEDIA.

    

     33. NICOLAU  N. –DAGHIE

        Păstura NIDAPOL®, supliment alimentar, biostimulant si hepatoprotector  

       Al  IV-lea  Congres de  APITERAPIE  Bucureşti,  14 -16 oct. 2011

 

 

Revenire